Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest KREATIVA Paweł Stępień („KREATIVA”, adres: ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa). Wszelkie dane są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)Dane mogą być przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KREATIVA. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których KREATIVA realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, ale może stanowić wymóg zawarcia umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez  KREATIVA przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w KREATIVA można kierować do: p.stepien@pracowniakreativa.com.pl.

 

Polityka prywatności cookies

  1. Adres naszej strony internetowej to: www.pracowniakreativa.com.pl.

  2. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony www.pracowniakreativa.com.pl  (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

  3. Administratorem cookies jest KREATIVA Paweł Stępień („KREATIVA”)

  4. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka).

  5. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

  6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez KREATIVA Paweł Stępień na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki. Jeśli chcesz usunąć poszczególne pliki cookies, możesz wyszukać ich poprzez opcje swojej przeglądarki.

  7. KREATIVA korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej).

  8. Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie KREATIVA Paweł Stępień wykorzystuje w celu prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.

  9. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail: p.stepien@pracowniakreativa.com.pl.

  10. Zasady określone w polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.